Rehabiliacja

Ultradźwięki

Ultradźwięki to nieinwazyjna metoda terapeutyczna, która wykorzystuje energię mechaniczną fal podłużnych dogłębnie penetrujących tkanki ludzkiego organizmu. Metoda wykorzystywana głównie przy rozluźnianiu mięśni i tkanki łącznej, miejscowym zwiększaniu przepływu krwi oraz zmniejszaniu obrzęków.

 

Laseroterapia

Laseroterapia to terapia wykorzystująca spójne, spolaryzowane i monochromatyczne światło w formie wiązki laserowej. Energia lasera jest przekazywana bezpośrednio do komórek tkankowych aby zachować ich prawidłowe funkcjonowanie oraz wspomóc ich regeneracje.

 

Galwanizacja

Galwanizacja to zabieg prądowy polegający na przepływie prądu stałego w ciele pacjenta między dwoma elektrodami( anoda a katodą ) Elektrody mogą być ułożone tak aby wymuszać przepływ prądu przez tkanki poprzeczny bądź podłużny

 

Jonoforeza

Jonoforeza to zabieg prądowy polegający na wprowadzeniu do tkanek jonów leków za pomocą prądu stałego. Podczas zabiegów jony leku wprowadzane są do organizmu dzięki  przepływowi między elektrodą czynną a bierną.

 

Krioterapia miejscowa

Krioterapia miejscowa Zabieg ten polega na obniżeniu temperatury tkanek. Celem krioterapii jest obniżenie temperatury skóry i tkanek głębiej położonych, a tym samym spowodowanie przekrwienia głębokiego okolicy poddanej zabiegowi. Krioterapia działa głównie przeciwbólowo i przekrwiennie.

 

Pr. diadynamiczne

Pr. Diadynamiczne to prądy na bazie prądu stałego o niskiej wartości natężenia. Są one złożone z impulsów o kształcie połówki sinusoidy. Stosowane w nerwobólach, mięśniobólach, urazach i bólach stawowych.

 

Pr. interferencyjne

Pr. Interferencyjne Są to prądy podobne do prądów diadynamicznych jednakże są silniejsze i przyjemniejsze w odczuciu przez pacjenta. Związane jest to z tym, iż prądy interferencyjne łatwiej pokonują opór skóry. Działanie biologiczne interferencji zależy od częstotliwości:
– 0-10Hz- pobudzająco ,wywołują skurcze pojedynczych mięśni,
– 25-50Hz-pobudzająco, aktywują układ motoryczny i zwiększają przekrwienie,
– 50-100Hz- polepszają ukrwienie tkanek, zmagają przemianę materii, przeciwbólowo,
– 0-100Hz- działanie wszystkich powyższych.

 

TENS

TENS jest metodą elektroterapii służącą do zwalczania bólu zarówno ostrego jak i przewlekłego poprzez zahamowanie przewodnictwa bodźców bólowych.

 

Magnetoterapia

Magnetoterapia to terapia , której oddziaływanie opiera się na oddziaływaniu składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego na organizm. Podstawowe skutki dla tkanek to łagodzenie bólu, rozluźnianie mięśni i zmniejszanie obrzęków. Metodę można stosować w ostrym stadium choroby.

 

Sollux 

Zabieg ten to nagrzewanie tkanek za pomocą lampy o silnym świetle podczerwonym. Podczas naświetlania lampą dochodzi do dość głębokiego przegrzania tkanek, tym samym uaktywniają się procesy przekrwienia tkanek nawet w głębokich, chorobowo zmienionych miejscach. Dzięki ogrzaniu promieniowaniem uzyskuje się miejscową poprawę ukrwienia oraz pobudzenie procesów metabolicznych. W wyniku podwyższenia progu bólu naświetlanie w seriach działa przeciwbólowo

 

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia indywidualne to część kinezyterapii, która zajmuje się leczenie z wykorzystaniem różnych form ruchu. Stosowana jest w profilaktyce, rekreacji i rehabilitacji. Ćwiczenia polegają na indywidualnej pracy pomiędzy terapeutą i pacjentem, gdzie program rehabilitacji dostosowuje się do aktualnego stanu chorego. Terapeuta indywidualnie dobiera rodzaj ćwiczeń, ich intensywność i tempo zamierzonego celu. Ćwiczenia te często realizowane są przy pomocy specjalistycznego sprzętu, systemu linek i bloczków oraz taśm i piłek.

 

Terapia manualna

Terapia manualna polega na badaniu i leczeniu stawów obwodowych i kręgosłupa. Podczas terapii za pomocą specjalnych technik mobilizacji lub manipulacji i pracy na tkankach miękkich przywraca się zaburzoną biomechanikę stawów (odblokowanie stawów), co prowadzi do zmniejszenia bólu, zwiększenia zakresu ruchomości, ustąpienia stanów zapalnych.

 

Masaż częściowy, masaż całościowy, masaż kręgosłupa

Masaż leczniczy, zwany także klasycznym, jest metodą leczenia fizykalnego zewnętrznych i wewnętrznych objawów chorobowych, a w wielu przypadkach także przyczyn chorobowych.
Polega na mechanicznym drażnieniu tkanek, wywierając pośredni i bezpośredni wpływ na organizm. Składa się z wielu chwytów, ruchów i opracowań, których celem jest nie tylko leczenie, lecz także zapobieganie schorzeniom. Masaż leczniczy jest również integralną częścią odnowy biologicznej organizmu.

 

Drenaż limfatyczny ręczny

Drenaż limfatyczny ręczny to masaż prowadzony przez terapeutę w celu usprawniania krążenie limfy. Tym sposobem zapobiega się chorobom wynikającym z obrzęków zastoinowych, zapalnych, onkotycznych i chłonnych. Tempo masażu jest bardzo wolne (ok. 10-15 ruchów na minutę), a wykorzystywane techniki wykonywane są płynnie i delikatnie.

 

Drenaż limfatyczny mechaniczny

Drenaż limfatyczny mechaniczny to drenaż lub masaż wykonany przy pomocy urządzenia BOA do sekwencyjnego masażu uciskowego z wykorzystaniem przesuwających się fal powietrza kończyn górnych i dolnych oraz obręczy biodrowej, pośladków i brzucha.

 

Rejestracja telefoniczna: 798 94 74 74